Flykten från…

Tidsåtgång: 1 timme
Antal deltagare: Obegränsat


I lagets surfplatta ser ni en karta över området där er aktuella position är markerad, samt en markerad begränsning (som ni inte får gå utanför) kring området, ni tar er till de olika punkterna på kartan (en punkt i taget) för att svara på frågor, lösa gåtor eller utföra en praktisk uppgift.
För att frågan, gåtan eller uppgiften skall aktiveras måste ni befinna er i direkt närhet till punkten på kartan, när frågan är besvarad, gåtan löst eller uppgiften utförd försvinner den punkten och ni tar er vidare till nästa…
Samla ihop så många poäng som möjligt innan tiden tar slut och när ni klarat av alla utmaningar öppnar sig rätt passage för att kunna fly ut ur området.
Försöker ni fly genom fel passage eller smiter utanför det markerade området förlorar ni alla era poäng.
Det lag som lyckas ta sig ut först och har flest poäng vinner!

Flykten från… genomförs lagvis och ju större kunskapsbredd inom laget desto bättre.

Alt. 1

  • Instruktör från SMAC på plats
  • 1 iPad/ lag
  • 1 bemannad aktivitetsstation
  • Presentation av resultat
  • Medaljer till vinnarlaget
Pris: startavgift 5.500:- + 250:-/ person

Alt. 2
  • Instruktioner hur ni startar och genomför aktiviteten via e-post
  • Ni använder er av era egna surfplattor eller telefoner (iOS eller Android med GPS och datatrafik), 1 surfplatta/telefon per lag.
  • Resultat online samt via e-post
Pris: startavgift 1.000:- + 150:-/ person
Priser exkl moms
Flykten16.06.21_232